Isang WordPress site tungkol sa Ibong Adarna

Kabanata 5- Hangad Makatulong

Dahil hindi pa bumabalik si Don Diego, ipapahanap sana si Don Diego ni Don Fernando kay Don Juan, ngunit, takot siyang baka mawala ang paborito niyang anak. Malapit nang tatlong taong hindi ba bumabalik sina Don Diego at Don Pedro. Pinag-isipan ni Don Juan ang situwasyon nila ngayon na nawala ang dalawa niyang kapatid at mayroong sakit ang kanyang tatay. Dahil dito, pumunta siya kay Don Fernando at naghiling na siya ang maghahanap ng kanyang mga kapatid at ang Ibong Adarna. Sinabi ng ni Don Fernando na kung umalis si Don Juan, baka matuluyan siyang mamatay. Ngunit, sinabi ni Don Juan na kung hindi siya papagayang umalis, magtatakas nalang siya. Nagbigla at natakot Si Don Fernando dahil dito. Dahil dito, inayagan na siyang umalis Naghingi at nabigyan rin siya ng bendisyon sa kanyang tatay bago siyang umalis. Hindi gumamit ng kabayo si Don Juan sa kanyang paglalakbay at baon niya ay limang pirasong tinapay lamang. Habang naglalakbay, humingi siya kay Birheng Maria ng tulong, pagtitiis ng mga hirap ng kanilang pamilya at maligtas siya sa panganib. Kumain siya ng isang pirasong tinapay bawat buwan hanggang nakarating siya sa isang bundok. Nagdasal siya sa Diyos at Birheng Maria upang matulungan siya. Tinulungan nga siya na nakaabot sa itaas ng bundok. Doon, may nakita siyang isang matandang leproso.

Mga makabuluhang sipi:
119 at 120
“O, ama kong minamahal,”
muling samo ni Don Juan,
“sa puso ko nama’y subyang
malasin kang nararatay.

“Kaya po, kung pipigilin
itong hangad kong magaling
di ko maging sala manding
umalis na nang palihim.”

136
“Ako’y iyong kahabagan,
Birheng kalinis-linisan,
Nang akin ding matagalan
itong matarik na daan!” (Humingi ng tulong si Don Juan kay Birheng Maria. Maka-Diyos siya.)
141
Ang matanda ay leproso,
Sugatan na’t parang lumpo,
Halos gumapang sa damo’t
Kung  dumaing…! Diyos ko! (May nakita siyang matandang leproso)

Mga gabay na tanong:
Paano naka-alis ng Berbanya si Don Juan?
Nahanap na ba niya ang kanyang mga kapatid at ang Ibong Adarna?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s