Isang WordPress site tungkol sa Ibong Adarna

Haring Salermo

Pagtukoy sa Hari:

– Hari ng Reyno de los Cristales

–         Mayroong tatlong anak – Maria Blanca, Isabel, at Juana

–         Ginagamit ang mahikang negro

–         Nagdedemanda ng matinding respeto sa mga manliligaw

–         Makulit, hindi sumusuko hangga’t si Don Juan ay mabigo

–         Kahit nagawa ni Don Juan ang kanyang mga utos, matigas pa rin ulo niya at naghahanap ito ng paraan upang hindi makuha ni Don Juan ang kamay ng kanyang anak.

Ang kuwento nina Salermo’t Juan: ang mga utos

Nakilala ni Haring Salermo si Don Juan, at pinapasok niya ito sa palasyo. Pero, dahil sa mga babala ni Donya Maria, naiwasan ni Don Juan na pumasok sa patibong ng hari at hindi siya naging bato. Hiningi ni Don Juan din ang utos mula sa Hari.

Ang mga utos:

–         Binigyan siya ng trigo at patubuin ito na gawing tinapay at painitin ito upang makain ng hari sa almusal niya.

–         Sumunod ay pinakawalan ng hari ang labindalawang negrito mula sa isang prasko at dapat sa pagsapit ng umaga, nariyan na ang mga negrito sa prasko.

–         Dapat iurong ni Juan ang bundok para masinghot ng hari ang hangin sa umaga.

–         Naiistorbo ang hari tuwing nakikita niya ang bundok, kaya hiniling niya kay Don Juan na ilagay ang bundok sa kalagitnaan ng dagat at gumawa ng palasyo yari rito.

–         Nalaglag ng hari ang kanyang singsing sa kalagitnaan ng dagat. Sinabihan niya si Don Juan na hanapin niya ito.

–         Pagkatapos ay inutusan niya si Don Juan na amuhin ang isang napakademonyong kabayo (Haring Salermo).

–         Pinapili si Don Juan sa tatlong hintuturo kung mahula ba niya na tumpak na hintuturo ng kanyang liyag.

*Lahat nito ay nagawa ni Don Juan dahil sa mga babala ni Donya Maria, at ang huling pagsubok ay nagawa niya dahil lang putol ang dulo ng hintuturo ni Maria.

Ang paglayas:

Hindi talaga ibig ni Haring Salermo na kunin ni Don Juan si Donya Maria bilang asawa, kaya ang plano niya ay papupuntahin si Don Juan sa Inglatera upang mapakasal sa kanyang kapatid; at kung tatanggi si Don Juan, kapalit ay kamatayan. Nalaman ito ni Donya Maria at sinabi ito kay Don Juan kaya nagplano silang tumakas.

Hinabol sila ni Salermo, ngunit, dahil sa mahika ni Donya Maria, nawalan na ng pag-asa si Haring Salermo at sinumpa niya sa Diyos na makakalimutan ni Don Juan si Maria. Namatay si Haring Salermo pagkatapos.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s